Az önkormányzatok veszik át az állam feladatát

A szociális támogatás átalakulása

2014/12/04

A kormány álláspontja az, hogy az új szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, mint korábban. A segélyek kezelése pedig az önkormányzatok feladata lesz majd a későbbiekben. A lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély és az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik, de továbbra is elérhető lesz az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az alanyi és normatív közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz, a szociális törvény pedig csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd – derül ki a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatból, amely az Országgyűlés honlapján olvasható.

A kormány célja a rászorulók támogatási rendszerének megújítása. A módosításoknak köszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, emellett elejét veszi – a korábban gyakran tapasztalt – segélyekkel való visszaéléseknek – áll a szövegben.

A tervek szerint a jövőben – az alaptörvénnyel összhangban – azok kapnak majd támogatást, akik valóban rászorulnak. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása a jövőben az önkormányzatok feladata lesz, mert a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján eldönthetik: ki jogosult támogatásra, ki nem.

A javaslat szerint az önkormányzatok szabadon dönthetnek majd a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő adóerő-képességgel nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak – olvasható a javaslatban, amely szerint az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek.

iStock_000052806204_Medium

A törvényjavaslat tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyek közül a legfontosabb, hogy elválasztják az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatait.

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. Ebbe a körbe tartozik az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A módosítást megelőzően kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik – olvasható a javaslatban.

A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.

A javaslat szerint az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétől megszűnik.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek.

A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg, ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény a javaslat elfogadása után már nem tartalmazza.

A módosítások 2015. március 1-jén lépnek hatályba. Az önkormányzatok számára a javaslat 2015. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására. – MTI

Hozzászólások