Azzal, hogy belép a www.rcnews.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

–  Az RCNEWS weboldalon található tartalom az RC CREATIVE MEDIA KFT. (“kiadó”) szellemi tulajdona.

–  Az RC CREATIVE MEDIA KFT. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

– A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

– Az RCNEWS weboldal teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

– A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az RC CREATIVE MEDIA KFT. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

– A weboldalról értesüléseket átvenni csak előzetes írásos engedéllyel, valamint csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

– nem módosítja az eredeti információt,

– a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

– Az rcnews.hu domainnév, valamint az “RCNEWS” név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az RC CREATIVE MEDIA KFT. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

– Az RCNEWS pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.