Mit üzen a neved?

Fejtsd meg a kódolt üzenetet!

2014/07/30

Tudtad, hogy a neved kódokat rejt? Mikor megszületünk erre a világra, hozunk magunkkal olyan szellemi kódokat, melyek szimbólumokban (betűvel, számmal) jelzik azokat a tanulnivalókat, és vállalt feladatokat, amikkel emberként szembe kell néznünk. Ilyen például a születési időpontunkban hordozott feladatkódunk, de a nevünk is.

Aki egy kicsit is nyitott az okok keresésére és figyel, az tudja, hogy mindennek egyedi, sajátos rezgése van, ami meghatározott módon hat arra, akivel kapcsolatba kerül, illetve a környezetére is. Van egy régi mondás: nomen est omen, vagyis a név kötelez. Ez egy ősi bölcsességet rejt.

Az ősi tudások olyan tapasztalati megfigyelésen és szellemi kommunikáción alapulnak, melyek betekintést adhatnak e kódok megértésébe. Hívjuk hát segítségül ezt a bölcsességet és tárjuk fel a személyiségünkben rejlő újabb titkokat.

A nevünkben, ahogyan születési számunkban is üzenet rejlik. A nevünk olyan előjel, mely hűen tükrözi a személyiségünkben rejlő lehetőségeket és gyengeségeket, valamint sorsunk útján való tanulnivalóinkat. Sokszor mikor a szülők nevet választanak, egy belső hang súgja meg a születendő gyermek nevét. Még ha hosszas keresgélés, és megbeszélés után születik is a névválasztás, semmi sem véletlen…

Letters representational of dyslexia

Most egy kis bepillantást nyerhetünk nevünk kódjaiba, jellemünk és sorsunk üzenetébe:
A név több részből áll, hiszen van családi-, utó- és van becenevünk. Mindegyik üzen valamit. A családi név azokat a lehetőségeket és kötelezettségeket tartalmazza, amit vállaltunk a családba való leszületéssel. Mindaz a tanulnivaló van belekódolva, melyet szüleink, testvéreink, azaz rokonaink által tanulhatunk. Valamint az is, amilyen részt vállaltunk a család esetleges karmikus feladataiban.
Amikor családnevünk megváltozik (pl. a feleség felveszi férje vezetéknevét), rezgésében feladataink és lehetőségeink is módosulnak.
Utónevünk egyéni lélekfeladatunk megjelenítője. Arról tanúskodik, mit vállaltunk, milyen személyiséggel élünk, milyen lehetőségeink vannak egyéni fejlődésünk kapcsán.
Becenevünk pedig azokat a vágyakat jeleníti meg, melyeket belső indíttatás kapcsán szeretnénk megélni, megtapasztalni. Ezért egy becenév sosem véletlen. Amikor kapjuk, rólunk és belső kisugárzásunkról, érzéseinkről árulkodik.

Amikor megnézed a neved, legtöbbször az minősít a jelenben, amit most használsz, és ahogyan használod. Ha mindig Zsuzsiként mutatkozol be a Zsuzsanna helyett (és az üzeneteket, leveleket is így írod alá), akkor erre a névre is nézz rá. Ha van külön beceneved, akkor azt is figyeld meg!

Ezt az elemzést fogd fel játékként, hiszen számtalan más dolog is befolyásolja a jellemedet és viselkedésedet. Ne vegyél semmit készpénznek, egyszerűen tölts el egy kis időt gondolatban azzal, hogy megpróbálsz a név rezgésein át ismereteket szerezni magadról és másokról…

5 megjegyzés:
1. A kezdőbetűk rezgései “duplán számítanak”, vagyis erősebben nyomnak a latban, így személyiségünket is erőteljesebben befolyásolják. A vezetékneved és keresztneved kezdőbetűi ezáltal erőteljesen meghatározzák a személyiségvonásokat, családi és egyéni téren is.
2. A dupla betűk is nyomatékot kapnak. Ezek a duplázások akkor is érvényesek, ha egymás mellett állnak, és akkor is, ha azonos név tagban kétszer szerepelnek (Attila nevében egymás mellett két t betű van, Eszter nevében például kettő e betű van, de nem egymás mellett. Mindkettő számít.)
3. Ha hiányzik betű a névből, akkor az arra utal, hogy az a rezgés most nem a legfontosabb a személyiségünkben, de jelezhet hiányosságot azon a területen. Ha erre figyelünk, megtanulhatjuk a betűhöz tartozó készség kifejlesztését. Ha különösen sokszor találkozunk valamilyen formában a nevünkből hiányzó betűvel (pl. okmányon), akkor az jelzés, hogy a hozzá tartozó jellemvonást fejlesszük ki magunkban.
4. A betűk ékezetei is erősítő hatással bírnak. Például az A-Á esetén az ékezettől az „a” betű hatása erőteljesebben érvényesül.
5. A becenevet érdemes külön vizsgálni, és értelmezni! Ez mutathatja meg választott énünket, vágyainkat, személyes küldetésünket.

A magyar ABC betűi (ebben a felsorolásban a nagy- és a kisbetűk egyként számítanak):

A: A házunk védelme, a betű formája adja, hogy sátorra hasonlít legjobban. Az otthon, a család fontosságát jelzi. A védelmet, a testünket (főleg kisbetű formában) is jelképezi. Ha leírod, figyelj, hogy mindkét “lába” a földet érje, biztos védelmet adjon neked ez a ház. Ugyanakkor az „a”, a munka betűje és én-kép betű is. Írásnál pl. a mérete és formája jelzi, miként gondolkodunk magunkról, mekkorának és milyennek látjuk magunkat és hogyan viszonyulunk a munkához. Sok „a” betű saját szabályaihoz ragaszkodó jellemet mutathat (ez főleg belül érvényesül, még ha kifelé társasági emberként, laza személyiségként is ismerik az illetőt). Az “a” hang a szív rezgéshangja. Mikor énekeljük, szívünket nyitjuk, szívcsakránkat erősítjük. Betűkódja segít, hogy szív szinten lássuk a dolgokat, szívünkből éljünk.
B: Egyrészt a házasság betűje, a kapcsolatoké, az érzéseké, a szerelemé. Analógiát mutat a vesékkel – a grafológiában ezek megbetegedését is jelöli. A „b” a birtoklást is jelölheti, ahogy a betű hasa öleli a világot, a tárgyakat vagy a partnert, ezért az anyagi javakhoz való viszonyulásra is utal. Sok b betű anyagias jellemet takarhat.
C: Női jelkép, a “cica farka”, nyitottság, szeszélyesség, változékonyság, a Hold analógiája mivel egy félholdra is hasonlít. Nyitottságot mutat, nőiességet, befogadást. Ugyanakkor a családot is mutatja, mennyire fontos, hogy kiegészüljön a félkör körívvé…, mint ölelő kar. Utalhat sajátos humorérzékre, mint oldalra fordított nevető száj. Az ilyen ember, akinek sok „c” betűje van, szeret nevetni.
D: A szülői házhoz, különösen az anyához, az anyai mintához való kötődést mutatja. Ugyanakkor az apa és anya, családi béke fontosságát is jelző betű. Az elrendeltség, a determináció megtestesítője is. Kezdőbetűként azt is jelöli, hogy viselője sokat eltűr, jól terhelhető személy. A sok „d” betűvel rendelkező ember szereti a szellemi kihívásokat, vállalkozó személyiség és sok feladattal érkezett.
E: A szív, a változékony érzelmek, a vonzás-taszítás, a végletek, az élet-halál, a születés előtti (méhen belüli) élmények betűje. A kicsit “elszállt” varázslatos dolgokra hajlamos, szórakozott emberek jele lehet. Az önbecsülés betűje is. Akinek túl sok van hajlamos önmaga túlértékelésére, akinek nincs, alulértékelheti önmagát. Az „e” a szeretet-jelző betű is. Minél több „e” betűnk van, annál jobban igényeljük a szeretet megnyilvánulásokat, akár általunk, akár nekünk. Ennek a magánhangzónak a rezgése a torokcsakra energiáit szólítja, ezzel segítő erőt ad nekünk, hogy kiálljunk önmagunkért és az igazságunkért.
F: A függőségeket mutathatja. Van benne játékosság, gyors felfogás, a transzendens és a tudatalatti közötti szabad átjárás, fiatalon bohémség, idősebb korban beérkezettség, nagyfokú rajongás. Férfias betű, érzelmi aspektussal fűszerezve. Férfiaknál a férfiassághoz (önmagukhoz) való viszonyt, nőknél a férfiakhoz való viszonyt jelöli. Sok „f” betű a női névben, sok szerelmi kalandra utalhat. A sok „f” betű mély érzelmek mutatója is lehet.
G: Az ösztönök betűje, az ősi természetesség, az ételek, italok, nagybetűs ÉLET kedvelése ezzel a betűvel függ össze (a G betű a Föld betűje is). Érzéki betű, a szexualitáshoz való viszonyt is jelöli. Akinek sok „g” betűje van, nem fél kimutatni a vonzalmát, érzelmeit. A „gy” betű pedig a párkapcsolatra utal. Az ilyen embernek fontos, hogy kapcsolatban éljen.
H: A légvétel betűje. A tüdővel is analóg lehet, arra figyelmeztet, hogy viselője mit “szív mellre”, szabadon áramolhat-e az éltető levegő az életében. Szabadságot, kitekintő hajlamot, reménykedést is jelöl. Jelöli az otthonunkhoz való viszonyunkat is. A sok „h” betű olyan személyiséget takar, akinek fontos a nyugodt, támogató, otthonos háttér. Ez a betű a középpont megtalálására ösztönöz, viselőjét arra készteti, hogy mindig értse a dolgok közötti összefüggéseket.
I: A legteljesebb én, önértékelési betű. Erővonal, fallikus szimbólum egy kard, vagy akár lehet akadály is. A népnyelv arról, aki “kiteszi az i-re a pontot” azt tartja, hogy befejezi a dolgait, nem hagy félbe semmit, határozott személy. A sok „i” betűvel rendelkező értékeli az életet és látja a lehetőségeket. Akinek nincs, a feladata, tanulnivalója lehet az, hogy meglássa az értéket mindenben. Hajlamot mutat az ego-s viselkedésre is, főleg ha nevünk minden első betűje így kezdődik, ezért fontos, hogy kiegyensúlyozottan álljunk a dolgokhoz. Ennek a hangnak a rezgése a felső két csakra (homlok- és koronacsakra) energiájához kapcsolódik. Segít, hogy megértsük a dolgokban rejlő magasabb összefüggéseket.
J: Az élet “jója”, minden ami az életünkben a fejlődést, a boldogságot – vagy szélsőséges esetben a hedonizmust, a túlzott életigenlést jelenti, vagy hajlamot mutathat a panaszkodásra is (főleg ha a kezdőbetűk a vezetéknév és keresztnév esetében is azonosak). Ebben az esetben a sok „j” betű a boldogság „csapdája” is lehet. A „j” a megbocsátás betűje lehet, akinek több van, sokkal megértőbb és megbocsátóbb emberré válhat! Vágyaink betűje is, jelzi, hogy mennyi ösztönző erőnk van azokat megvalósítani.
K: A kitartás betűje, kardoskodó harcosság is van mögötte, új feltalálásokat mutathat, kíváncsiságot a rejtett összefüggésekre, éles észjárást. Kreativitás és kivitelezés betűje. Akinek sok van nagyon kreatív személyiség, akinél hiányzik, lehet földhöz kötött gondolkodású, aki nehezen fogadja el az újat. A „k” betű segít véghezvinni a dolgainkat.
L: Az intellektus, egyfajta szellemi kényelmesség betűje, olyasvalakit jelöl, aki a tudásával szerzi meg a javait, kényelmét. Okos, tudására támaszkodik. Az ismeretek a tudás betűje. Olyan személyiséget jelez, akinek fontos a tudás megszerzése, és törekszik is erre. Segít abban is, hogy a megszerzett tudást felhasználjuk. Utal a pénzre és az anyagi javakra. A sok „l” betű jelezhet ebben az életben anyagi biztonságot. Az „ly” páros betűként a szellemi harmónia jelzője. Ezzel a betűvel rendelkező személy életében a szellemi egységre törekszik.
M: Az anyaságot jelképezi, a tápláló, ősanyai kebleket szimbolizálja, tápláló, eredendő ősi energiával lát el. Mária az ősanya. Személye gyakran szélsőséges megítélés alá esik, mivel az egyetemes jót szolgálja. Az m társas kapcsolatok betűje. Három szára az én-te-ő kapcsolatot szimbolizálja. Sok „m” betűvel rendelkező ember a társaság központja, nőként jó anya válhat belőle.
N: Ugyancsak társas kapcsolati betű, de itt a kapcsolat két személy közötti. Az erők egyensúlya, a te és én egyenrangúságának kifejezője lehet, a kommunikációt, az egyenrangú párbeszédet jelképezheti. Az N ad a világnak, és mindezt könnyeden, játékosan teszi.
O: A második én-kép betű. A kör, a teljesség, a karikagyűrű jelképe a teljes kapcsolatot szimbolizálja, de lehet a bezártságé is, a házasságba, a munkába, vagy bármilyen cselekedetbe. A mások számára érzékelhető énünket szimbolizálja. A jó közérzet betűje. A sok „o” betűvel rendelkező szereti a vidámságot és a szórakozást. A végtelen kör, mely fogva tart, ugyanakkor lehetőségekhez juttat. Ezért a harmóniára törekvés jele is, az ilyen embernek nagyon fontos, hogy körülötte és benne is harmónia legyen. Ez a magánhangzó a hasi csakra rezgéseire kapcsolódik, éppen ezért a teremtő erő és a tiszta akarat erejét szólítja meg. Segít megvalósítanunk önmagunkat.
P: A nőies betű. Férfiaknál a nőkhöz való viszonyt, aktív szexualitást, erőteljességet, ösztönös kitartást mutat. Nőknél az önmaguk és saját nemük elfogadását és megértését jelenti. Nőiességük megélését.
Q: A „Q” betű nagyon ritka a magyar nyelven (főleg idegenből átvett nevekben található), így éppen a váratlant, a megjósolhatatlant szimbolizálja.
R: Mutatja a művészi érzéket, a színpadi megjelenést, a kisugárzást, az ezotériával kapcsolatos képességeket, a ráérzést, a transzcendensre való fogékonyságot. A karrier, egyensúly, sikert segítő betűje lehet, ha az ember tesz érte. Az ilyen embernek, akinek több „r” betű szerepel a nevében fontos, hogy megmutassa magát, és megélje azt, amit elképzelt.
S: Analóg a kígyóval, bölcsességet, ősiséget, csábítást, vagy érzékiséget, egyfajta hullámzást, lüktetést mutat. Szélsőségek embere lehet az, akinek nevében az „s” gyakran szerepel. Az „s” még a szerzés betűje is. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy anyagi javakat, megbecsülést szerezzen. Az „sz” is kapcsolati betű, de munkakapcsolatot jelez. A sok ilyen betűvel rendelkező embernek fontos, hogy a munkájában sikeresen együttműködjön másokkal (az is mit gondolnak róla), hogy együtt hozzon létre dolgokat másokkal, pl. egy csapat tagjaként.
T: A tudatosság, a vezetés, az önbizalom és önértékelés jelzője ez a betű. Az agilitást, a törekvéseket mutatja, a boldogulás esélyét a világban. Az akaraterő betűje. A sok „t” betű a dominanciaigényt is szimbolizálhatja, de a vezetői képességek jelzője is.
U: Az anyaméh, földi élet, a befogadás jelképe, de lehet csapda, szakadék, amibe – feladatként – beleesünk, ezért lehet a szenvedélybetegségre utaló hajlam jelzője is. Ezzel a magánhangzóval a két alsó csakrát (gyökér- és szakrális csakra) nyithatjuk és tisztíthatjuk, ha zengetjük őket. Éppen ezért ezeket az erőket szólítja meg, a földet, földi emberi dolgainkat, és a vele kapcsolatos emberi érzelmek erejét.
V + W: Egyrészt ugyancsak a befogadásról (az alakja alapján), másrészt a kettéválásról, a szellemi megosztódásról, szétszakadásról, az „eredendő bűnbeesésről” szól. Kedveli a versenyeket. Előrevetíti a szociális érzékenységet, az egészségügyhöz való vonzódást is, esetleg műtéteket. Van a betűben egy kevés vadság, gyakorlatiasság, akaratosság is. A sok „v” betű jelölhet egy belső hiányt, amit az élet megélésével kell kitölteni.
X: A törvény, összefogás, szövetség, erők egyesítése, kereszt, megfeszítettség. Az „x” erejét képviselő ember (pl. Xavér) egyrészt saját szabályai szerint szeret élni, másrészt belül fel kíván rúgni minden szabályt, ezáltal lázadó jellem.
Y: Ha egyedül vizsgáljuk, a betű ereje a koncentrációt, egyesülést, válaszutat, útkeresést jelképezi. Páros betűs formában mindig a kapcsolat jelzője, így jelzi a kapcsolatra való fokozott igényt.
Z: Az őszinteség, a nyitottság, a torokcsakra betűje, olyan vonatkozásban, hogy támogatja a kommunikatív kapcsolatokat. Mutatja a verbális képességeket, a törekvést a jó kommunikációra. Ugyanakkor ez a betű a külvilág és az ember közötti harmóniát is igényli. A sok „z” betű ezt a törekvést jelzi. Jelöli a pontosságra, precizitásra való törekvésünket, de hajlamosít a túlzott ellenőrzésre (féltékenységre).

Nyugodtan használd a fantáziádat és a kreativitásodat, illetve gondolkozz el az általad ismert hasonló nevű embereken!

forrás: mindenegybenblog.hu

Hozzászólások